INASISTÈNCIA COL·LECTIVA (10 DE MAIG DE 2018)

L’alumnat de 3r d’ESO, 4t d’ESO i batxillerat han seguit els procediments establerts per sol·licitar el dret a realitzar la inassistència col·lectiva el dia 10 de maig. Els resultats a favor de secundar-la han estat els següents:  3r d’ESO i 4t d’ESO 71% i a batxillerat el 51% de l’alumnat. Per tant, tenen dret a realitzar la inassistència col·lectiva el dia 10 de maig l’alumnat de 3r d’ESO i 4t d’ESO.