COL·LABORACIÓ DEPARTAMENTS d’FP TMV-SAN

Avui 7 de maig, alumnes del CFGM Electromecànica de vehicles han fet entrega a la Cap de Departament de Sanitat, Laia Mosella, de la darrera de les tres camilles del taller de Sanitat que han estat modificant i transformant per tal que puguin ser mòbils i d´alçada regulable.

Les tasques han consistit en la fabricació a mida i instal·lació de potes noves telescòpiques amb rodes orientables i frenables.

A més a més, s’ha comprovat el bon funcionament dels estors que van ser muntats fa unes setmanes a les finestres del mateix taller per evitar l’entrada directa de la llum solar.

Aquestes tasques s´enmarquen dins la possibilitat de reparació i manteniment d´elements i d´equipaments, donades les capacitats tècniques en quant a ma d´obra i material, del Departament de Transport i Manteniment de Vehicles envers altres departaments del centre o el propi centre.

Æ