PROJECTES

 • GE4  (grup Endavant)

El grup GE4 o Grup Endavant de 4t és un grup especialment seleccionat per assolir les competències bàsiques de l’ESO amb un sistema d’aprenentatge productiu i un contacte real amb el món laboral.

En el nostre grup no es reparteix la jornada escolar en hores-àrees, ni en àrea-professor/a. Els alumnes trien  unes propostes de treball relacionades amb l’empresa  i que engloba vàries àrees.  En acabar el trimestre es valoren els treballs realitzats i es posen les qualificacions obtingudes en les àrees corresponents.

Dediquem 12 hores setmanals (s’intenta que siguin dos matins) al treball de pràctiques en l’empresa -prèviament han triat l’àmbit professional que els interessa-. L’objectiu de les pràctiques és tenir experiències i adquirir coneixements pràctics sobre una professió concreta. És important no faltar a l’empresa, complir amb l’horari i mostrar interès. Cada trimestre es pot canviar d’àmbit professional, en cas de decidir no realitzar el canvi, sí es canviarà d’empresa. En finalitzar el trimestre cada alumne ha de presentar un treball teòric i un treball pràctic sobre l’àmbit professional propi i un producte físic. Aquesta presentació tindrà una nota, es valoraran tant els treballs com l’exposició oral dels mateixos. Aquesta tasca rep el nom de Pla de Formació Individual (PFI).

Els alumnes de l’Endavant fan tres  presentacions a l’Eina, conjuntament amb el Mediterrània i el Baix Penedès al llarg del curs.

Aquest curs, a causa de la Covid-19, les presentacions seran per videoconferència.

 • SIEI (Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva)

El SIEI és un recurs del centre l’objectiu principal de la qual és propiciar a l’alumnat un entorn d’aprenentatge i desenvolupament personal i social el més ordinari possible, atenent les seves possibilitats i oferir una resposta educativa adient, funcional i normalitzadora.

L’entrada al SIEI la dictamina l’EAP i hi ha d’estar d’acord la família.

L’organització de l’horari del SIEI ve marcat pels horaris de l’aula de referència dels alumnes i es fixa de manera individualitzada.

La tasca dels professorat i de l’educadora es divideix en co-docència a l’aula ordinària i docència en grups reduïts. Setmanalment dediquem 4 hores setmanals a fer tallers.

Enguany, a causa de la pandèmia, es fa inclusió a l’aula.

 • Aula d’acollida

L’aula d’acollida és el primer contacte dels alumnes que arriben de fora de Catalunya amb l’institut com a lloc d’aprenentatge.

Aquí, els alumnes no només aprenen la llengua catalana com a vehicle de comunicació i d’integració a les classes ordinàries, sinó també coneixen els costums de la nostra terra i troben un ambient on compartir amb altres companys a la seva mateixa situació la seva evolució.

Sobretot treballem les habilitats comunicatives, sense deixar a banda l’escriptura i la comprensió lectora. Però també portem a terme projectes relacionats amb la cultura de la nostra terra perquè sentin com a seva la nostra petita gran riquesa.

Enguany, a causa de la pandèmia covid-19, s’ha decidit agrupar els alumnes per cursos en comptes de fer-ho per nivells de català, amb l’objectiu de barrejar els mínims alumnes possibles. D’aquesta manera a l’Aula d’Acollida hi assisteixen un total de 4 grups, un per cada nivell de l’ESO.

 • Grup Projecte 3r Projectes

El 3r P o Propjectes és un grup on treballem totes les matèries de 3r (menys educació Física i l’optativa que fan amb la resta d’alumnat del seu curs) de manera més vivencial, connectat amb la realitat. En aquesta metodologia es treballen totes les matèries de manera globalitzada, a,n l’onjectiu d’aconseguir realitzar uns reptes o problemàtiques a solucionar. Cada trimestre treballem una temàtica diferent.

Al 1r trimestre Drets humans i pobresa i el repte a solucionar és: Duem a terme una campanya a favor dels drets humans.

Al 2n trimestre L’Antàrtida i el repte és participar en un simposi sobre aquest continent.

Al 3r és L’energia sostenible i el repte és preparar un concurs de producció digitals.

A banda d’aquests treballs més propers a la realitat i amb objectius comuns, es dediquen entre 2 i 3 hores de tutoria i revisió de com va el projecte, 2 a fer tallers de llengua, i tot un dia a treballar pel·lícules que ens ajuden a reflexionar sobre diferents realitats.

En aquest grup són atesos entre 9 i 12 alumnes de 3r i l’equip docent està compost per 3 docents.

 • PTT EL VENDRELL e3960044@xtec.cat Tutores: Cèlia Girol i Carme Tribaldos
 • Programa de Formació i Inserció (PFI) – Pla de Transició al Treball (PTT)

Són programes adreçats a joves (d’entre 16 i 21 anys d’edat) que no han obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) que tenen una finalitat formativa i professionalitzadora en un perfil professional concret.

Els PFI-PTT ofereixen la possibilitat de millorar la qualificació i les oportunitats d’incorporació al món laboral i, alhora, una via que faciliti l’accés tant als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), com a altres ofertes formatives.

Especialitats que s’imparteixen

 • Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers
 • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.

Qui pot accedir-hi

Joves majors de 16 anys i menors de 21 anys, que no disposen del GESO, i que tenen interès per la formació professionalitzadora.

Continguts:

El curs s’estructura en:

 • Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques que han de facilitar l’assoliment de les competències professionals: operacions matemàtiques bàsiques, comunicació oral i escrita (català, castellà i anglès), TIC, entorn social i incorporació al món professional.
 • Mòduls de formació professional per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en empreses.
 • Accions de seguiment i orientació de l’alumnat.

Durada: La durada dels PFI és d’un curs escolar: de setembre a juny (1.000 hores).

Nombre d’alumnes per curs:  15 persones

Què s’obté en acabar el PFI-PTT?

Certificació de la formació rebuda i de les competències professionals adquirides:

 • Certificat acadèmic emès pel Departament d’Ensenyament
 • Permet sol·licitar el títol de Certificat de professionalitat del perfil (nivell 1) que emet l’administració laboral
 • Tenir el reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil

Tenir més possibilitats de superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

Accedir als Centres de Formació d’Adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

PTT Auxiliar de Reparació i Manteniment de Vehicles Lleugers

 • Codi: PFI TM01
 • Família professional: Transport i manteniment de vehicles
 • Duració: 1H 1 CURS ACADÈMIC

Què estudiaràs?

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de manteniment electromecànic i de carrosseria de vehicles lleugers (automòbils i motocicletes). Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

De què treballaràs

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat TMVG0109 Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys

PTT Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic

 • Codi: PFI CM01
 • Família professional: Comerç i màrqueting
 • Duració: 1H 1 CURS ACADÈMIC

Què estudiaràs

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com organitzar els procediments administratius d’aquesta activitat. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

De què treballaràs?

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció del certificat de professionalitat COMT0211 Activitats auxiliars de comerç, que emet l’Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

PER CARNAVAL, TOT S’HI VAL!

El Carnaval ha portat la festa i la disbauxa a l’Aula d’Acollida i, per celebrar-lo, hem fet unes màscares ben acolorides! N’hem fet en forma de foc, de gat, de papallona, amb brillants, amb plomes… de totes maneres i colors!
També hem descobert què és el… Llegeix més»

RECOLLIDA DE JOGUINES

 
Dins del projecte dels Drets Humans, l’alumnat de 3rESO F ha organitzar la recollida de joguines amb col·laboració amb la Creu Roja del curs 2020-2021. Han estat uns dies molt intensos treballant per aconseguir que tot sortís bé. Primer de tot, s’ha gravar un vídeo… Llegeix més»

EL LLENGUATGE DEL CÒMIC

A la majoria de nosaltres ens agrada llegir còmics. Però…com funciona el món del còmic? Durant uns dies l’alumnat de 3r ESO F ha après a utilitzar el llenguatge del còmic, com per exemple les metàfores visuals o els signes de moviment.
En grups cooperatius l’alumnat… Llegeix més»

EL NADAL ARRIBA A L’AULA D’ACOLLIDA

L’esperit nadalenc ha envaït l’Aula d’Acollida durant la setmana prèvia al 24 de desembre. Per treballar aquesta festivitat, els alumnes han realitzat un seguit d’activitats amb les quals han descobert algunes de les tradicions més arrelades a Catalunya.
En primer lloc els alumnes han rebut una… Llegeix més»

PRESENTACIÓ FINAL DE TRIMESTRE

Aquest curs, com tots sabem, té una nova normalitat, i l’Endavant, més que la resta de grups de l’ESO, s’ha hagut d’adaptar als nous canvis. Els nostres alumnes han viscut de primera mà la problemàtica que ha suposat i suposa la pandèmia per a les… Llegeix més»

CELEBREM LA CASTANYADA A L’AULA D’ACOLLIDA

La Castanyada ha arribat, un any més, a l’Aula d’Acollida. Enguany la covid-19 ens ha impedit cuinar a classe els panellets, però hem trobat altres maneres de celebrar aquesta festa i conèixer així una mica més la cultura catalana.
Hem treballat aquesta tradició a través d’explicacions,… Llegeix més»

L’AA TREBALLA EL CARNESTOLTES

Durant tot el trimestre hem estat treballant les emocions elaborant un cartell amb fotografies de retrats que les expressaven, tot relacionant-les amb les emoticones que apareixen al mòbil i que els nostres alumnes estan acostumats a utilitzar.
Després vam buscar les paraules catalanes que usem per… Llegeix més»

SEGELL DE QUALITAT NACIONAL 2019

Els alumnes del SIEI de l’Institut Andreu Nin, junt als d’altres dos centres educatius de les Illes Açores, van participar el curs passat en un projecte E-Twinning anomenat “Cinema- desafio creativo das stem”. Com a resultat de tot l’esforç, tant de l’alumnat com del professorat… Llegeix més»

JA ESTÀ ACTIU EL SERVEI DE MEDIACIÓ

L’Institut Andreu Nin torna a comptar aquest curs 2019-20 amb el Servei de Mediació, una eina que, de segur, ajudarà  més d’un alumne a resoldre les seves diferències, problemes o tensions. És una manera d’afrontar els conflictes entre iguals, fent ús del diàleg i cooperant… Llegeix més»