RECUPERACIONS Febrer 2020

Per a recuperar la matèria suspesa, els alumnes haureu de presentar-vos a les proves extraordinàries previstes en el calendari.

Les proves de recuperació tenen dues parts: La primera part consisteix en realitzar una sèrie d’activitats prèvies que s’hauran de lliurar el dia de la prova. La segona part serà una prova presencial que es realitzarà al centre al dia establert pel centre.

En els següents enllaços trobareu informació de les activitats i les proves: