RECUPERACIONS Juny 2019

Per a recuperar la matèria suspesa d’un mateix curs o d’un curs anterior, els alumnes haureu de presentar-vos a les proves extraordinàries previstes en el calendari.

Les proves de recuperació tenen dues parts: La primera part consisteix en realitzar una sèrie d’activitats prèvies que s’hauran de lliurar el dia de l’examen. La segona part serà una prova presencial que es realitzarà al centre al dia establert del calendari.

En els següents enllaços trobareu informació de les activitats i les proves per cursos.

1r d’ESO – Activitats de recuperació.

1r d’ESO- Exemple de la prova.

2n d’ESO

4t d’ESO optativa.

Tingueu en compte que s’han de realitzar les activitats del curs que teniu pendent (no del que heu cursat aquest any).