RECUPERACIONS

Aquesta informació la podeu consultar dins les diferents guies (resums programacions per l’alumne) que trobareu en els Crèdits/Mòduls de l’apartat “RESUMS DE LES MATÈRIES