Serveis digitals

L’Institut d’Altafulla disposa d’una aula d’informàtica i sistema de projecció a totes les aules. La majoria d’aules estan dotades amb pissarra digital.

El servei d’internet es distribueix gràcies a quatre xarxes wifi i una de cable.

Una bona part de l’activitat acadèmica es vehicula a través del Moodle del centre.

A part d’aquesta pàgina web, el centre disposa de blogs relacionats amb diferents temàtiques i àrees d’aprenentatge.

 

GESTIÓ ACADÈMICA
Accés a Saga, sistema d’admistració i Gestió acadèmica
XTEC. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Accés a ATRI
Portal de centre
RECURSOS PROFESSORAT
Xarxa docent 2.0
Catàleg de recursos educatius
ARC. Recursos per al currículum
Alexandria. Biblioteca de recursos digitals
Edu365.cat