Riscos Laborals

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals determina, amb la finalitat de prevenir la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores, que s’ha d’informar dels riscos en el treball que afecten a cada tipus de lloc de treball o funció.

Web Salut laboral