Instal·lacions

L’institut compta amb 20 aules ordinàries, totes equipades amb accés a internet, pissarra digital i canó per a projeccions  i 4 aules classe en barracons

A més, també compta amb les següents aules específiques:

  • Biblioteca
  • Gimnàs amb  espatlleres, i vestuaris
  • 2 pistes exteriors polivalents (Bàsquet i Futbol)
pistes poliesportives
Pistes poliesportives
  • Pati amb grades i espai cobert amb taules de ping pong.
  • 3 Laboratoris (Biologia, Geologia, Física i Química).
  • Aula de música amb piano, bateria completa, equip de so, microfonia, altres instruments, ordinadors específics amb teclats MIDI.
  • Aula jazzorquestra
  • Aula d’informàtica
aula informatica
aula d’informàtica
 • 2 Tallers de tecnologia
 • Departaments didàctics
 • L’hort