Instal·lacions

El curs 2018-19 estrenem edifici, amb 22 aules de grup-classe, 8 aules de desdoblament, 3 laboratoris, 2 aules de dibuix, 2 aules de música, 2 tallers, 2 pistes esportives, 1 gimnàs, cantina i menjador.

view_1m_2