Tasques d’estiu

Alumnes que s’incorporaran al centre a 1r d’ESO

Els alumnes que s’incorporaran a 1r d’ESO de l’institut al setembre és bo que, durant l’estiu, realitzin les tasques que estan detallades en el següent document.

Podeu imprimir el document, adjuntar-hi les tasques que es demanen i grapar-ho tot junt.

Les tasques s’hauran de lliurar en paper durant la primera setmana de curs.

tasques_estiu

Alumnes que ja són al centre

Els alumnes que ja són al centre se’ls va enviar al juny un correu amb els codis del Classroom per poder accedir a les tasques d’estiu. Cal que lliurin les tasques abans de l’inici de curs a través del Classroom.