Tasques d’estiu

Alumnes que s’incorporaran al centre a 1r d’ESO

Els alumnes que s’incorporaran a 1r d’ESO de l’institut al setembre és bo que, durant l’estiu, realitzin les tasques que estan detallades en el següent document.

Podeu imprimir el document, adjuntar-hi les tasques que es demanen i grapar-ho tot junt.

Les tasques s’hauran de lliurar en paper el primer durant la primera setmana de curs.

tasques_estiu

Alumnes que s’incorporaran al centre a 4t d’ESO

Els alumnes han de realitzar un mínim de tres tasques.

La primera tasca l’han de triar de les que es proposen en el següent document:

La segona tasca l’han de triar de les que es proposen en el següent document:

La tercera tasca l’han de triar de les que es proposen en el següent document:

Les tasques s’han de lliurar durant la primera setmana de curs en paper.

 

Alumnes que ja són al centre

Els alumnes que ja són al centre se’ls va lliurar al juny un full amb els codis del Classroom per poder accedir a les tasques d’estiu. Cal que lliurin les tasques abans de l’inici de curs a través del Classroom.