ESO

L’educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Durant els tres primers, els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives en base a tres itineraris, el Treball de Síntesi i el Servei Comunitari.

Pel que fa al darrer curs, a banda de les matèries comunes i les matèries optatives, l’alumnat ha de realitzar el Projecte de Recerca.