Protocol Covid-19

Aquest espai de la web de centre enllacem la informació sobre les actuacions i documents per a les famílies que cal tenir presents en l’àmbit educatiu en el context de pandèmia. També s’informa de les mesures i decisions que es prenen en cada moment i que afecten, d’una manera o una altra, el desenvolupament de les activitats escolars.

 

Gestió contactes estrets

Pla d’actuació Covid

Famílies

Espai d’acompanyament virtual per a l’alumnat