Preinscripció i Matrícula ESO CURS 2021-2022

Lloc web amb informació general del Departament d’Educació sobre la preinscripció 🔗
Publicació de l’oferta ini​cial 11 de març
Presentació i/o modificació de sol·licituds * Del 17 al 24 de març
Presentació de documentació Del 25 al 26 de març
Publicació de les llistes amb el barem provisional 19 d’abril
Presentació de reclamacions al barem provisional Del 20 al 26 d’abril
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 30 d’abril
Sorteig 5 de maig
Publicació de llistes ordenades 7 de maig
Publicació de l’oferta final 4 de juny

Publicació de les llistes d’assignació i

llista d’espera

7 de juny

Matriculació de 1r d’ESO Del 14 al 18 de juny
Matriculació de 2n a 4t d’ESO Del 28 de juny al 2 de juliol
Llistes d’alumnes matriculats procedents de preinscripció i nova admissió 30 de setembre

Us recomanem no imprimir aquest calendari i consultar-ho en línia per si hi ha modificacions al llarg del procediment.