Preinscripció i Matrícula Batxillerat CURS 2021-2022

Lloc web amb informació general del Departament d’Educació sobre la preinscripció 🔗
Publicació de l’oferta inicial 7 de maig
Presentació de sol·licituds (electròniques o de suport informàtic) De l’11 de maig al 17 de maig
Presentació de documentació Fins el 18 de maig

Publicació de les llistes amb el barem provisional

8 de juny

Presentació de reclamacions al barem provisional Del 9 al 15 de juny
Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds) 16 de juny
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 18 de juny
Sorteig 18 de juny
Publicació de llistes ordenades 23 de juny
Publicació oferta final 7 de juliol
Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera 9 de juliol
Període de matrícula ordinària (batxillerat) Del 12 al 16 de juliol
Període de matrícula extraordinària (per alumnes que tenien assignatures pendents al mes de setembre) Del 7 al 10 de setembre
Gestió de la llista d’espera Del 13 al 17 de setembre

Us recomanem no imprimir aquest calendari i consultar-ho en línia per si hi ha modificacions al llarg del procediment.