Batxillerat professionalitzador

Aquesta modalitat de batxillerat no prepara per a les Proves d’Accés a la Universitat. Això permet un enfocament més competencial i una millor atenció a les necessitats de tot l’alumnat, preparant eficaçment per a la continuïtat de la formació amb els estudis de Formació Professional de Grau Superior.