AJUTS MENJADOR

 • TERMINI presentació sol·licituds:
  • 23 de juny al 9 de juliol i del 7 al 20 de setembre
 • CONDICIONS
  • No es prorroga automàticament l’ajut del menjador del curs passat, CAL DEMANAR-LO OBLIGATÒRIAMENT
  • L’ajut serà per dos dies a la setmana com a màxim.
 • PROCEDIMENT.
  • Les sol·licituds es faran de forma telemàtica, a través d’un enllaç que es publicarà al web del Consorci d’Educació de Barcelona. (Això vol dir que no hi haurà sol·licituds en paper)
  • El Consorci d’educació habilita els següents espais de suport per a aquelles famílies que no disposin de recursos per a fer-ho.
   • Oficina d’atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, Plaça Urquinaona,6 atenció amb cita prèvia
   • OME Sant Andreu, c/ Sant Adrià, 20 recinte Fabra i Coats atenció amb cita prèvia
   • OME Ciutat Vella, Placeta del Pi, 2 atenció amb cita prèvia
   • Institut Rambla Prim, c/ Cristóbal de Moura 223 atenció amb cita prèvia
   • Telèfons d’assistència per a l’emplenament de la sol·licitud 667366863 i 638684531 ( també es pot demanar cita prèvia per fer l’atenció telefònica)
  • Cal imprimir la sol·licitud presentada i signar-la. Cal portar-la a Secretaria de l’Institut amb la documentació que sigui necessària d’acord amb el que s’indiqui en el full de sol·licitud. En els casos següents caldrà aportar a més:
   • Acolliment: resolució d’acolliment,
   • Famílies nouvingudes a Barcelona: valoració social dels serveis socials de fora de Barcelona
   • Treballadors/es de la llar: bases de cotització de l’any 2019 de les treballadores de la llar
   • Documentació justificativa d’altres ingressos que no estiguin recollits a la sol·licitud i que no es puguin comprovar d’ofici.