AJUTS MENJADOR CURS 2021-22

Període presentació:

del 27 de maig al 18 de juny de 2021
del 6 al 17 de setembre de 2021.

SOL·LICITUD
S’ha d’omplir degudament una sol·licitud telemàtica, disponible a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona www.edubcn.cat. Aquesta sol·licitud es pot omplir des de qualsevol dispositiu. Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, es generarà un resguard que caldrà signar i lliurar al centre. També caldrà adjuntar la documentació, en el cas que sigui necessària. Després de complimentar la sol·licitud, rebreu un codi de petició en el correu electrònic que hagi informat, que servirà per modificar la petició o bé, si no ho heu fet abans, imprimir-la de nou.

FULL INFORMATIU (clicar quí)