Normes i funcionament

Totes les normes d’organització i funcionament estan recollides en el document NOFC

nofc

És un document públic i podeu fer la descàrrega.