Educació visual i plàstica 4t ESO

Tasques fetes per alumnes de 4t des de l’optativa de Visual i plàstica

Composició de fomes a partir de línies

Figures assimètriques: imatge en positiu i en negatiu