Difusió dels Projectes Europeus i metodologia AICLE

Eli Baltrons, professora de geografia i història en llengua anglesa, va impartir una sessió sobre exemples d’aplicació de l’AICLE en el Curs de Postgrau en AICLE (CLIL/EMILE): Metodologies d’Ensenyament Bilingüe en el Projecte Lingüístic del Centre Educatiu, al Parc Tecnològic de Girona. I Judit Serrats , professora de llengües estrangeres i coordinadora de projectes europeus, va parlar sobre els projectes europeus i intercanvis duts a terme a l’institut La Miquela, destacant sobretot  la seva incidència en l’aprenentatge de l’anglès. Enguany hem parlat del projecte KA1 “School Leadership & CLIL”, un projecte de formació adreçat principalment al professorat especialista en metodologia AICLE.