El Projecte Curricular de Centre està en elaboració.