Grau mitjà en

Ets un apassionat de la muntanya? Vols fer de la teva passió la teva professió?
Si el que t’agrada és viure, conviure i gaudir de la natura. Si sempre que pots t’escapes a fer esport a la muntanya. Si vols treballar en el món del lleure i transmetre als demés la teva passió i el respecte pel medi natural, aquest és el teu Cicle formatiu.
Al CAFMN aprendràs a dissenyar rutes per la natura i a guiar-les amb seguretat a peu, en bicicleta i a cavall.

Descripció

Aquests estudis capaciten per fer de guia per senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, on no són necessàries tècniques d’escalada ni d’alpinisme.
La durada és de 1.400 hores (990 en un centre educatiu distribuïdes en un curs acadèmic i 410 en un centre de treball).

Continguts

 • El medi natural (60 hores)
 • Conducció de grups i activitats en el medi natural (210 hores)
 • Seguretat i supervivència en muntanya (90 hores)
 • Conducció de grups en bicicletes (120 hores)
 • Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques (180 hores)
 • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa (60 hores)
 • Fonaments de l’activitat física (30 hores)
 • Primers auxilis (30 hores)
 • Activitats físiques per a persones amb discapacitats (30 hores)
 • Dinàmica de grups (60 hores)
 • Formació i orientació laboral (60 hores)
 • Formació en centres de treball (410 hores)
 • Síntesi (60 hores)

Si voleu més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte d’aquesta web o consulteu en aquest enllaç la informació del currículum oficial.

Accés
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Tràmits
Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc. Com a conseqüència de l’estat d’alarma, les dates estan pendents de publicació.
Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.
Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d’accés o el curs específic d’accés; les sol·licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Preu
Com a centre públic, la matrícula a aquests estudis és gratuïta, però les activitats i les sortides no estan finançades pel Departament d’Educació.
El cost d’aquestes per al Curs 2020-21 és de 1.400 €.
També heu de preveure el cost del material imprescindible per a seguir el curs.

Continuïtat
Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • guia de turisme eqüestre,
 • guia d’itineraris en bicicleta,
 • acompanyador o acompanyadora de muntanya i
 • coordinador o coordinadora d’activitats de conducció i guiatge en la natura.

Normativa
Decret 118/1999, de 19 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (DOGC núm. 2892, de 19.5.1999).

Tens més dubtes?
Si vols més informació, consulta l’apartat de preguntes freqüents, la web del Departament d’Educació o envia’ns un missatge mitjançant el formulari de contacte.

Llistes d’admesos/es

En aquesta llista podeu consultar les llistes d’admesos/es i les llistes d’espera, així com la documentació que necessitareu per a fer la matrícula de l’1 al 7 de setembre. Estigueu atents/es a la web per assabentar-vos de les convocatòries de les diferents reunions informatives prèvies a l’inici de curs que farem a primers de setembre. Felicitats a totes les persones admeses i molta sort a les de la llista d’espera amb les places vacants que publicarem un cop finalitzada la matrícula.

Curs Llista d’admesos/es Llista d’espera Documentació de matrícula
Tècnic/a de Futbol
de Nivell 1
Llistat admesos – Futbol
Pendent de Prova d’accés
Llista espera – Futbol Informació – Futbol
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)
GM Conducció d’act.
físiques al medi natural
Llistat admesos – CAFMN Llista espera – CAFMN Informació – CAFMN
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)
CFGS: Ensenyament
i animació socioesportiva
Llistat admesos – EAS Llista espera – EAS Informació – EAS
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)
CFGS: Condicionament
físic
Llistat admesos – CF Llista espera – CF Informació – CF
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)

CAFMN – Sol·licituds amb puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud. Si la puntuació no és correcta o hi ha alguna errada en les dades, podeu presentar una reclamació fins el 14 de juliol, enviant un correu electrònic al centre adjuntant la documentació acreditativa de la nota que correspongui fotografiada o escanejada per les dues cares.

Portes obertes virtuals

Ens hagués agradat poder-vos atendre i explicar-vos el projecte en persona, però degut a les mesures de contenció establertes, us proposem una visita virtual per la nostra web.

A l’apartat estudis trobareu tota la informació sobre cadascun dels Cicles que impartim i, per si us queden dubtes, atendrem les vostres preguntes per Zoom i per Instagram live segons aquest calendari. Cliqueu sobre el calendari per obtenir el link de la sessió:

Cicle de grau mitjà: Conducció d’activitats físicoesportives al medi natural, dimarts 26.05 a les 17.00h

Cicle de grau superior: Ensenyament i animació socioesportiva,
dimecres 27.05 a les 17.00h

Cicle de grau superior: Condicionament físic
dimecres 27.05 a les 18.00h

Us anunciarem les dates per als Ensenyaments esportius de Futbol i l’IFE d’Auxiliar en manteniment en instal·lacions esportives quan es publiquin les dates oficials de preinscripció i matrícula per a aquests ensenyaments.