Documents de centre

NOFC

PEC

INFOGRAFIA PEC

Pla emergència

Pla TAC

POEAT

PLEC

El PLEC és un document de referència per a tota la comunitat educativa, que defineix clarament les línies d’actuació –objectius, metodologia, planificació d’estratègies, recursos– del centre per tal d’assegurar la competència lectora de l’alumnat.

ENLLAÇ PLEC

Conformitat claustre EscolaNova21

Conformitat Consell Escolar EscolaNova21

Carta compromís primària

Carta compromís secundària

Projecte lingüístic (en revisió)

Projecte de convivència

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA