Documents de centre

NOFC

PEC

Pla emergència

Pla TAC

POEAT

PLEC

Conformitat claustre EscolaNova21

Conformitat Consell Escolar EscolaNova21

Carta compromís primària

Carta compromís secundària

Projecte lingüístic (en revisió)