Treball de Síntesi: TOTS SOM NATURA

El Treball de Síntesi es realitza durant els cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO, es basa en la realització d’un conjunt d’activitats, fetes en equip, per comprovar si l’alumnat és capaç d’aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. El títol del treball per aquest primer curs és TOTS SOM NATURA, que ha tractat sobre el medi natural i la convivència. Els objectius principals han estat els següents:

  1. Millorar la convivència amb els companys, els professors i els tècnics.
  2. Participar de manera activa i respectuosa en les jocs de convivència.
  3. Mostrar una bona actitud i respecte vers els éssers vius i el medi natural en general durant les diferents visites i activitats programades.
  4. Mostrar una actitud d’escolta, d’atenció i participación activa adequada davant les explicacions dels tècnics i professors.
  5. Conéixer dos zones naturals de la ciutat de Lleida: l’Arborètum i La Mitjana.
  6. Ampliar el coneixement sobre éssers vius.

I recordeu: TOTS SOM NATURA.