Instal·lacions

El nostre Institut Escola disposa de dos edificis: un d’Educació Infantil i un d’Educació Primària i Secundària. L’edifici principal, va ser inaugurat fa 25 anys i compta amb les aules de primària i secundària, especialitats, la sala d’usos múltiples, la biblioteca, l’àrea d’administració i serveis i el menjador del centre. L’edifici d’infantil, compta amb totes les aules d’educació infantil a la planta baixa, i aules amb ambients i psicomotricitat a la segona planta.

Entrada edifici principal
Entrada edifici principal
edifici infantil
Edifici d’Educació Infantil

Els alumnes gaudeixen de patis diferenciats d’acord amb la seva edat i amb el material lúdic corresponent.

L’edifici d’Educació Infantil  compta amb material adaptat a l’edat,   jocs simbòlics   i   educatius,   i  material digital  i audiovisual.  També hi ha banys dins les aules. 

A l’edifici d’Educació Primària i Secundària les aules disposen de  pissarres digitals/ pantalles interactives, mobiliari i recursos adaptats. També comptem amb espais per a: ambients, desdoblaments, recerca, biblioteca, sala d’usos múltiples per a educació física i menjador.

Passadis edifici primària
Passadis edifici primària i secundària
Pati
Pati