Instal·lacions

El nostre centre compta amb instal·lacions que permeten el treball col·laboratiu i l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Totes les aules estan dotades de wifi i pissarra digital.

 1. Biblioteca
 2. Laboratori de física
 3. Laboratori de química
 4. Laboratori de ciències naturals
 5. Dos tallers de tecnologia
 6. Dues aules d’informàtica, i una tercera que posarem en funcionament durant el curs 2017-18
 7. Aula de música
 8. Aula de dibuix
 9. Tres aules de desdoblaments
 10. Gimnàs
 11. Pistes de bàsquet i futbol
 12. Sala d’actes
 13. Cantina
 14. Espais naturals per a zona de lleure