Informació relativa al curs 2019-20

Cap de departament: Davinia Torija de la Riva (EViP)

Resta de professors: Adriana Zampa Cancelo (EViP), Fe Castellà Graugé (Música)