EduCat 2.0

Com a continuació del projecte eduCAT1x1, i amb l’objectiu d’assolir la competència digital del nostre alumnat, els alumnesde 1r, 2n, 3r i 4t. d’ESO del nostre centre treballen amb llibre digital i miniportàtil a l’aula, que seran els materials escolars habituals, a més de llibretes i material d’escriptura manual.

El treball amb eines digitals es concreta en els següents aspectes:

  • Utilització de llibres digitals allotjats a la plataforma WEERAS. És possible treballar directament al miniportàtil sense connexió (offline)
  • Utilització generalitzada de l’aula virtual (MOODLE) integrada a la intranet del centre.
  • Utilització de les noves tecnologies com a eina metodològica en les activitats d’ensenyament – aprenentatge en totes i cadascuna de les àrees de coneixement.
  • Utilització de les noves tecnologies com un recurs que fa els aprenentatges més assequibles.
  • Ús de canons de projecció combinats amb la pissarra digital.
  • Utilització de les noves tecnologies en tots els àmbits de relació acadèmica.
  • Dinamització o ús generalitzat de la intranet al centre i que esdevingui una eina d’intercanvi de material entre la comunitat educativa.

Treballar amb educat, implica garantir la incorporació de forma contínua, progressiva i sistematitzada de les mateixes en tots els aspectes de la vida docent diària i per tant una forma de dinamitzar i compartir experiències que al llarg dels anys i des de les diferents àrees s’han anat iniciant i desenvolupant.