Instal·lacions

dron2•28 aules ordinàries dotades amb panells interactius
•3 aules dotades amb material audiovisual
•2 tallers de tecnologia
•2 laboratoris de ciències
•1 laboratori de Matemàtiques
•1 aula d’idiomes amb material específic
•1 aula d’educació visual i plàstica
•1 aula de música
•1 estudi de gravació
•1 aula d’estudi i biblioteca escolar
•1 pista poliesportiva
•1 pavelló poliesportiu
•1 sala d’actes amb equip de so i projector