Entorns virtuals

Plataforma iEduca

La plataforma iEduca permet l’accessibilitat d’informació i comunicació entre les famílies i el centre. L’accés a la plataforma requereix d’un usuari (correu electrònic que ens heu facilitat) i contrasenya que es facilita a la reunió d’inici de curs.

Guia iEduca per les famílies

Guia aplicació Tokapp iEduca

Beneficis Tokapp iEduca per les famílies

Si teniu qualsevol dubte podeu consultar al canal ieduca youtube.

 

Plataforma Weeras

La plataforma Weeras és la principal plataforma dels llibres digitals. Els alumnes disposen d’usuari i contrasenya per accedir als seus llibres digitals. 

 

Moodle del centre

El moodle és el principal entorn virtual d’aprenentatge del centre. També és el canal de comunicació entre el centre i l’alumnat.

Si teniu qualsevol dubte podeu consultar al canal moodle youtube.