Instal·lacions

L’actual edifici està dotat dels espais següents:

 • 13 aules ordinàries (equipades amb projector i connexió a internet).
 • Aules específiques:
  • Aula d’informàtica
  • Aula i taller de tecnologia
  • Laboratori de física
  • Laboratori de química
  • Laboratori de ciències naturals
  • Aula de visual i plàstica.
  • Aula de música.
 • Aula polivalent.
 • Biblioteca.
 • Sala d’actes.
 • Sala de professors.
 • Despatxos per a cada departament.
 • Pati interior.
 • Cantina.