PARELLES LINGÜÍSTIQUES

Quan parlem de competència comunicativa, l’expressió pren molta importància.

A l’institut hem començat a organitzar parelles o grups lingüístics, els divendres cada 15 dies a l’hora de pati.

Alumnes de parla anglesa i alumnes catalans o castellans comparteixen coneixements i practiquen les diferents llengües a nivell oral. 

En aquesta experiència hi participen alumnes de l’aula d’acollida i de les aules ordinàres de diferents nivells. 

L’aprenentatge entre iguals és una de les millors eines en la consolidació de la competència comunicativa.