EXCEL·LENT!!

Tot l’equip docent de l’institut Verdaguer felicitem a SERGI ESPINÀS AÑOR per haver obtingut una nota superior a 9 punts en la fase general de les PAU , fet que suposa ser un dels 500 alumnes de Catalunya que reb aquesta distinció.

D’altra banda felicitem als alumnes de 2 BAT que s’han presentat a les PAU. La nota mitjana de la fase general del grup d’alumnes supera quasi en mig punt la mitjana obtinguda pels alumnes de Catalunya.

Esperem que tots puguin accedir als estudis universitaris desitjats, recompensa de l’esforç fet durant tot el curs.