Els alumnes de batxillerat assisteixen a una xerrada sobre la història de l’eqüació de 2n grau

Els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat especialitat científic-tecnològica han assistit a una conferència-taller, a la Universitat Politècnica de Catalunya, sobre el desenvolupament històric de l’àlgebra, prenent com a fil conductor l’equació de segon grau. S’ha començat amb Babilònia i s’ha acabat en el segle XVII amb René Descartes.

Després d’una xerrada d’una hora s’ha passat a desenvolupar un taller on s’han resolt equacions de segon grau com ho feien Descartes i Viète, emprant textos originals.

Les construccions geomètriques que s’han presentat són de gran interès per a la formació dels alumnes.