Activitats al Parc de la Ciutadella

Activitat al Parc de la CiutadellaMiquel Àngel, Boticcelli, Leonardo da Vinci, Donatello… tots ells són personatges renaixentistes; però, què tindran a veure amb el Parc de la Ciudatella, amb l’IES Verdaguer i els grups de 3r ESO?

Durant aquesta setmana hem desenvolupat una activitat transversal, engegada des de les matèries de Ciències Socials i d’Educació Física, que ha pres el Parc de la Ciutadella com a escenari d’un recorregut exploratori en què els alumnes, seguint un conjunt de pistes i resolent diverses proves i enigmes, han identificat nombrosos monuments i llocs emblemàtics del parc alhora que exercitaven la seva condició física i esmolaven la seva capacitat d’orientació espacial. Amb els resultats obtinguts en aquesta aventura detectivesca hem encetat un nou contingut a treballar: “L’etapa del Renaixement”.

Felicitats a tot l’alumnat pels resultats d’aquest audaç treball!