“De quina espècie és?”

Els alumnes de 4t d’ESO de Biologia i Geologia i de Física i Química han portat a terme una
activitat anomenada “De quina espècie és?” a l’antic Museu de Zoologia del Parc de la
Ciutadella, l’edifici del Castell dels Tres Dragons, que acull col·leccions científiques de
vertebrats i invertebrats amb milers d’exemplars degudament classificats i identificats.

Desprès d’una visita al centre i d’una exposició sobre la història d’aquesta institució i de la seva
activitat científica, els alumnes van participar, en diferents grups, en una tasca de classificar
organismes per tal d’identificar les classificacions naturals, bassades en criteris científics, de
les artificials, bassades en criteris arbitraris.

Posteriorment van classificar diversos exemplars d’ocells fent servir diferents tipus de
bibliografia i, per acabar, van classificar cranis de mamífers atenent a la forma i estructura dels
mateixos, les adaptacions de la dentició als diferents règims alimentaris, tipus de peces
dentaries i altres característiques.

Els alumnes es van familiaritzar amb els problemes de la Sistemàtica i la Taxonomia, la
nomenclatura dels organismes i l’ús de claus dicotòmiques, eines fonamentals per
desenvolupar la capacitat d’observació