Projectes

 

L’institut Verdaguer i el treball globalitzat

El curs 2017-2018, tot i que ja es va començar de forma més puntual durant el curs 2016-2017, treballem sovint combinant diferents matèries, projectes o treball globalitzat.

A l’institut Verdaguer volem tendir a una programació en que els projectes siguin una part important del currículum. La programació serà trimestral i comptarà amb una cloenda cada trimestre consistent en una exposició oral dels treballs fets en unes jornades científiques, literàries o tecnològiques.

Els projectes o treballs més globalitzats que es portaran a terme durant el curs 2017 – 2018 els dividim en dos grups:

 1. Un primer de relació / col·laboració amb entitats de l’entorn
 2. Un segon de treball intern, intermatèries del centre.

El treball globalitzat ha de formar part del currículum del centre, però que aquest fet no ha de deixar de banda els continguts curriculars determinats per cada nivell o etapa.

Projectes de col·laboració amb entitats de l’entorn

 • Institut Verdaguer / Museu Blau. Història de la terra i evolució segons Darwin. Per alumnes de 4 ESO i 1 BAT. És un projecte que es desenvolupa parcialment al centre i al museu i que intentarem que culmini amb una exposició oral o discusió científica.
 • Institut Verdaguer / FAPAC, Consell de la Juventut de Barcelona: Projecte de participació ciutadana: Visc, convisc i participo, que es treballarà a les tutories de 3 i 4 ESO amb l’objectiu de motivar als alumnes per ser membres actius en la societat que vivim. És un projecte de tutoria que finalitza amb el disseny d’un projecte de millora d’algun aspecte de la vida a l’institut que té continuïtat en cursos posteriors.
 • Institut Verdaguer/ SETEM: Projecte sobre economia sostenible, que es durà a terme amb els alumnes de 4 ESO a la matèria de valors.
 • Institut Verdaguer /Arxiu fotogràfic / Clic.me: Seguint amb la col·laboració iniciada el curs passat, un grup d’alumnes combinaran els continguts de valors, visual i plàstica i emprenedoria fotografiant amb màquines gopro, seqüencies/ indrets del barri de la ribera, per a treballar sobre els diferents ritmes del barri i els canvis que ha sofert aquesta zona de la ciutat els darrer anys. Intentarem que el projecte acabi amb una exposició a l’institut o en un centre de barri.
 • Institut Verdaguer / Camps aprenentatge: Es realitza una estada de tres dies a la Vall de Bohí amb un treball conjunt de Biologia i geologia i Història de l’art. Els alumnes participants són de 4 ESO i BAT. Al final del projecte es farà una exposició a la sala polivalent de l’institut.
 • Institut Verdaguer / SEER: Aquest és un projecte de prevenció del bulling que es durà a terme com a contingut de tutoria a 1 i 2 ESO. És un treball molt interessant ja que afronta les relacions entre companys i la prevenció del bullyng des de la positivitat, buscant la màgia de les relacions humanes i no tractant-ho des dels possibles inconvenients o aspectes negatius. Al final es farà un pòster explicatiu per a la sala polivalent.
 • Institut Verdaguer / Museu Picasso: Creació d’un itinerari des del Museu fins l’institut marcat per codis QR. És un treball conjunt de les matèries de visual i plàstica, matemàtiques i llengües (català, castellà i anglès). Aquest projecte és interessant també, ja que hi participen escoles adscrites, entre tots dissenyarem una xarxa de camins interessant.
 • Institut Verdaguer / Museu Picasso: Treball sobre l’observació d’obres d’art. Partint del que veiem a primera vista en una obra d’art, buscarem com ser bons observadors del treball dels artistes i com fer-ne una visió crítica, com anar més enllà dels dibuixos o formes que veiem en un quadre. Aquest projecte engloba les matèries de visual i plàstica i llengües.

Treballs interns de l’institut, inter-matèries o transversals

Presentem la programació incial, que pot variar segons avança el curs, les oportunitats de treballar i l’acomodació dels alumnes a les tasques que els docents proposen. També hi tindrà a dir les decisions que anem prenent a partir de la mentoria del programa Eines pel canvi.

1ESO
 • Treballem en equip: A les tutories aprenem a treballar en equip, els rols dels participants, el valors que hi ha al voltant del treball en grup. Les riqueses del treball en grups.
 • La Muralla romana: Treball conjunt de matemàtiques i ciències socials que inclou una sortida per Barcino.
 • Ritme i educació física: Cada grup-classe, a partir de la selecció d’una cançó, escolta i la identificació dels patrons musicals, la interpretarà i compondrà una coreografia en petit i gran grup.L’objectiu principal és que l’alumnat sàpiga aplicar tècniques de comunicació i expressió corporal de manera creativa, transmetent sentiments, emocions i sensacions que provoca l’escolta musical. Des de l´àrea de Música i Educació Física, treballarem conjuntament les diferents fases del projecte, tant a nivell inicial (selecció, anal·lisi i interiorització de la cançó) com a nivell d`expressió corporal (improvisació, composició i assimilació de la coreografia).
2 ESO
 • Magnituds i scratch: Des de les àrees de matemàtiques, física i tecnologia es realitzarà un estudi del moviment i les seves característiques. Es realitzarà durant el tercer trimestre.
 • La Barcelona medieval: Treball de matemàtiques i ciències socials en que es valoren diferents mesures i formes d’organització de l’edat mitjana.
 • Els nombres: Des de les matemàtiques i amb col·laboració de ciències socials es tractarà la història de les matemàtiques, l’escriptura aràbica.
 • Healthy food: Des de l’àrea d’anglès s’estudia la piràmide de la nutrició, les activitats esportives i parts del cos humà i es prepara un treball intermatèries que es porta a terme al curs següent des d’educació física i ciències naturals.
3 ESO
 • Impressió 3D: Tecnologia, juntament amb matemàtiques s’estudia la geometria, es dissenyen peces en tres dimensions i s’imprimeixen en la impressora 3D del centre.
 • Nutrició: Estudi conjunt de ciències naturals i educació física que engloba el coneixement de la fisiologia de la digestió, la piràmide d’alimentació i d’activitat física saludables, la despesa calòria i les necessitats calòriques en diferents situacions. L’exposicó del treball es completa amb l’aprés a 2 ESO en llengua anglesa.
 • Geolocalització: Preparació i execució d’una cursa d’orientació al parc de la Ciutadella, utilitzant la tècnica de la geolocalització cercant obres d’art que hauran treballat a visual i plàstica i castellà.
  Ioga i matemàtiques. Al projecte Ioga matemàtic oferim un espai on l’alumnat pugui trobar eines per cultivar la salut del cos i la ment. Amb la pràctica de les asanes, treballem el cos a nivell físic (força, flexibilitat, equilibri, control postural) utilitzant el recurs de les formes geomètriques i amb els exercicis de respiració (pranayama) realitzem tot un treball d’interiorització amb l’objectiu de redirigir els seus pensaments i arribar a una sensació de relaxació.
4 ESO

A 4 eso els projectes són majoritàriament amb entitats de l’entorn com el museu Blau o l’arxiu fotogràfic. A més es fa el següent:

 • “Pam a pam, enganxa la xinxeta”: Treball conjunt de valors i economia de conscienciació del consum sostenible. Aquest és un treball conjunt amb SETEM.