Simulacre de les Proves d’Accés a la Universitat

Els dies 20, 21 i 22 de març els alumnes de 2n de Batxillerat fan un simulacre de les proves PAU.

Durant aquests dies els alumnes s’examinen de les matèries que hauran de preparar per a la Selectivitat i seguint la pauta horària i funcionament de les proves d’accés a la Universitat.

És una experiència que creiem que els ajuda a comprendre la dinàmica de les proves que faran al juny.

Tot un entrenament!