Batxillerat

Currículum 2018-19

1r BAT

2n BAT

MATÈRIES COMUNES

Català 2h Català 2h
Castellà 2h Castellà 2h
Anglès 3 h Anglès 3 h
Filosofia 2h Filosofia 3h
Educació física 2h Història 3h
CMC 2h Tutoria 1h
Tutoria 1h

MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES

Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials
 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques CCSS I
 • Llatí I
 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques CCSS II
 • Llatí II
 • Química I
 • Dibuix tècnic I
 • Història contemporània
 • Grec I
 • Química II
 • Dibuix tècnic II
 • Literatura castellana
 • Geografia
 • Física I
 • Ciències de la Terra I
 • Literatura universal
 • Economia de l’empresa I
 • Física II
 • Ciències de la Terra II
 • Literatura catalana
 • Economia de l’empresa II
 • Biologia I
 • Tecnologia Industrial I
 • Francès
 • Economia
 • Biologia II
 • Història de l’Art
 • Tecnologia Industrial II
 • Psicologia+Sociologia
 • Grec II
 • Els alumnes han de triar una modalitat i escollir una matèria de cada franja, de forma que cursin un mínim de tres matèries de la modalitat triada.
 • El centre es reserva el dret d’oferir qualsevol matèria en la modalitat a distància a través de l’IOC en funció de la matrícula i les necessitats organitzatives.
 • Els alumnes poden cursar un màxim de dues matèries a distància per curs quan la matèria no s’ofereixi al centre o bé sigui incompatible horàriament.
 • Les matèries de Psicologia i de Sociologia són optatives, i no computen com a matèries de modalitat. La matèria de Francès és també optativa, excepte pels alumnes de Batxibac, que compta com a matèria de modalitat de qualsevol especialitat.

Oferta d’intercanvis i projectes internacionals

L’Institut ofereix durant el primer any dels estudis de Batxillerat participar en un programa d’intercanvis amb la llengua anglesa com a vehicular. En l’actualitat es realitzen intercanvis amb les següents escoles:

 • VTI Izegem: L’escola VTI Izegem és un centre educatiu d’ensenyaments professionals de secundària. Es troba situada al municipi d’Izegem, a la província de Flandes Oriental (Bèlgica), de la qual és capital la ciutat de Bruges.
 • Svendborg Gymnasium: L’institut Svendborg és un centre de secundària que es troba a la població del mateix nom, a Dinamarca.
MUNOG

MUNOG (Model United Nations of Goldberg) és, com diu el nom, una simulació d’una assemblea general de les Nacions Unides a l’escola Goldberg Gymnasium de Sindelfingen, que es troba prop prop de la ciutat d’Stuttgart, capital de Baden-Württemberg (Alemanya). Aquesta però tan sols és un de les moltes simulacions que és duen a terme arreu del món, totes amb la mateixa finalitat, adoptar durant tres o quatre dies el rol d’un membre de la ONU. Així, per exemple, l’institut ha participat en alguna altra ocasió a Holanda, a la trobada MUNISH, que organitza l’escola The International School of the Hague i a la trobada MUNOB que organitza l’escola Mihai Viteazul de Bucarest, la capital de Romania.

En aquest projecte hi participen anualment entorn una quinzena d’alumnes de 2n de Batxillerat, i s’avalua com a Treball de Recerca.