Ofertes de treball

  • Oferta de places de professorat per al curs 2019-20. A continuació trobareu les bases i els annexos de l’oferta de places de professorat per al curs 2019-20. El termini de presentació és de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el DOGC.
  • Plaça de consergeria i manteniment: està obert el procés de selecció mitjançant procediment d’urgència d’una plaça de consergeria i manteniment amb contracte de substitució. Els interessats han d’enviar el currículum a l’adreça cv@iesvalltenes.cat.