Instal·lacions

  • Biblioteca
  • 22 aules equipades amb ordinador i projector
  • 2 aules de Gestió Administrativa equipades amb 46 ordinadors
  • 3 laboratoris (Química, Física, Biologia)
  • 2 aules de tecnologia
  • 1 aula de visual i plàstica
  • 5 armaris d’ordinadors portàtils
  • Cantina