INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

 • Termini: del 14 al 21 de maig
 • Presentació de sol·licituds
  • Opció 1 (recomanada): preinscripció electrònica: tràmit totalment a distància (en principi no cal presentar cap document al centre). Cal triar l’opció corresponent en aquest enllaç (Batxillerat) o aquest altre (Cicles Formatius). Requisits:
   • IDALU: Número d’identificació de l’alumne, el proporciona el centre d’origen.
   • El sol·licitant (pare, mare o tutor en el cas d’alumnes menors d’edat) ha de disposar d’un certificat digital o del servei IdCat Mòbil, que només requereix de l’ús d’un aparell mòbil, el número de DNI i el número de la targeta sanitària.
  • Opció 2: preinscripció en suport informàtic: cal omplir un formulari pdf des dels enllaços anteriors, imprimir-lo, signar-lo, i presentar-lo al centre juntament amb la documentació que s’hi detalla.

Per qualsevol dubte podeu escriure a secretaria@iesvalltenes.cat o trucar al 93 844 82 25