Aula d’acollida

Els alumnes nouvinguts al país disposen d’una Aula d’acollida, amb tutot propi, per tal d’accelerar el seu procés d’aprenentatge de la nostra llengua i cultura. A mesura que progressen en el procés d’integració fan menys hores en l’Aula d’acollida i més en l’aula ordinària.