Amic gran

Els dilluns i els dimecres els alumnes de l’ESO que necessiten ajuda per fer els deures es queden, amb el vist-i-plau del seu tutor, de 16:00 a 17:00. Alumnes seleccionats de batxillerat, amb la supervisió del professorat del Centre, els ajuden.

Aquest projecte es du a terme gràcies a la coŀlaboració de l’AMPA.