PFI: Instruccions de preinscripció

Calendari

 • La preinscripció s’ha de fer del 25 de maig al 5 de juny
 • La matrícula és de l’1 al 10 de setembre

Procediment de preinscripció

 • Cal que us descarregueu l’imprès de preinscripció
 • L’heu d’omplir (preferiblement de forma electrónica, però també podeu imprimir-lo i omplir-lo a mà). Recordeu que a l’acabar cal enviar al correu preinscripcio-pfi@insvallhebron.cat l’imprès i la resta de documentació que detallem a continuació
 • Recordeu que us citarem per a una entrevista telemàtica

Documentació necessària

 • Després d’haver enviat la soŀlicitud informàtica caldrà que ens remeteu al correu preinscripcio-pfi@insvallhebron.cat la documentació següent (la podeu enviar escanejada o en fotografia):
  • L’imprès de preinscripció
  • DNI de l’alumne/a
  • Si l’alumne/a és menor d’edat cal afegir:
   • DNI de la mare, el pare o el tutor legal que fa la soŀlicitud
   • Llibre de família
 • A efectes d’acreditar puntuació pel barem cal adjuntar també la següent documentació addicional, quan escaigui:
  • Certificat municipal de convivència (només si el domicili no és el que consta al DNI)
  • Certificat d’estudis que acrediti els anys d’escolarització a l’ESO i l’últim curs realitzat
 • Enviarem confirmació de rebuda de la vostra documentació com a molt tard l’endemà de l’enviament (el següent dia laborable)
 • En el correu de confirmació inclourem informació sobre l’entrevista telemàtica

Altres informacions d’interès

On puc trobar més informació?

 • El millor és mitjançant el contacte web (responem en un màxim de 24 hores)
 • Podeu consultar-nos també telefònicament al número 932 125 004 (exclusivament de 10h a 13h i de 16h a 17h els dies laborables durant el període de preinscripció); per telèfon no respondrem cap altra consulta fora del procediment de preinscripció actiu
 • Teniu també informació al portal Estudiar a Catalunya