PFI: Criteris de prioritat

Aquests cursos estan reservats a joves nascuts entre l’any 1999 i 2004.

L’alumnat s’ordena segons la puntuació obtinguda amb l’aplicació dels següents criteris:

 • Proximitat del domicili familiar al centre. Es pot aŀlegar un dels criteris següents:
  • El domicili és a la ciutat de Barcelona (30 punts)
  • El domicili és a Catalunya (15 punts)
 • Primer cop que es cursa un PFI o programa similar (20 punts)
 • Anys d’escolarització a l’ESO (5 punts per any)
 • Últim curs fet a l’ESO:
  • 4t d’ESO (20 punts)
  • 3r d’ESO (10 punts)
  • 2n d’ESO (5 punts)
 • Entrevista personal amb el professorat del programa (0, 10,20 o 30 punts)