Cicles de grau superior: Criteris de prioritat

L’assignació es fa segons la via aŀlegada d’accés:

 • 60% de les places es reserven a alumnat amb el títol de batxillerat o estudis equivalents:
  • En primer lloc s’assigna, ordenats per nota, l’alumnat que hagi cursat una modalitat prioritària al cicle que volen fer
  • Després s’assigna, ordenats per nota, l’alumnat d’altres modalitats
 • 20% de les places es reserven a alumnat amb el títol de tècnic de formació professional (no tècnics esportius de règim especial ni tècnics d’arts plàstiques i disseny). L’assignació es fa segons si tenen alguna formació complementària de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (dins de cada grup l’alumnat s’ordena per nota mitjana del cicle de grau mitjà):
  • Alumnat amb el CAS (sigui Curs de preparació per a la incorporació a grau superiorCurs d’accés a grau superior) que ha cursat l’opció prioritària al cicle i que procedeix de la mateixa família professional
  • Alumnat amb el CAS que ha cursat l’opció prioritària i que no procedeix de la mateixa família professional
  • Alumnat amb el CAS que no ha cursat l’opció prioritària però que procedeix de la mateixa família professional
  • Alumnat amb el CAS que no ha cursat l’opció prioritària i que no procedeix de la mateixa família professional
  • Alumnat que ha superat la formació o la preparació per a la prova d’accés
  • Alumnat sense formació addicional (de les esmentades més amunt) que procedeix d’una família professional afí
  • Alumnat sense formació addicional que no procedeix d’una família professional afí
 • 20% de les places es reserva a alumnat amb altres requisits d’accés (prova d’accés, tècnics especialistes, proves d’accés a la Universitat…), ordenats segons la nota aŀlegada

Si en una via d’accés queden vacants, aquestes es reparteixen proporcionalment per a l’alumnat procedent d’altres vies.