Matrícula de l’ESO

La matrícula es fa preferiblement per via telemàtica. De tota manera, si teniu dificultats podeu venir del dilluns dia 13 al divendres dia 17, de 10h a 12h al centre i fer-la presencialment. Aquí teniu els passos detallats que heu de seguir.

Abans de matricular-vos

 • Comproveu que estigueu en la llista d’admesos (o que estiguéssiu matriculats al nostre centre en el curs 2019-2020)
 • Llegiu-vos la Carta de compromís educatiu: heu d’estar-hi d’acord per matricular-vos
 • Tingueu a mà els documents que us demanarem:
  • DNI de l’alumne/a (o NIE o passaport), si en té: (si ho feu electrònicament ens cal una fotografia de les dues cares, si ho feu presencialment l’original i una fotocòpia)
  • Targeta sanitària individual
  • DNI del pare / mare / tutor legal que tramita la matrícula
  • Resguard bancari del pagament de les despeses generals (vegeu més avall)

Si teniu preguntes…

Podeu fer-nos arribar les vostres consultes vis el nostre formulari de consultes. Contestem en el mateix dia laborable de la consulta (o l’endemà com a molt tard). Aquesta és l’opció que us recomanem si no podeu venir al centre.

També ens podeu trucar (932.125.004). Tingueu present, de tota manera, que aquests dies rebem moltes trucades. Tingueu paciència.

Quotes

Altres qüestions importants

Per l’alumnat que procediu del procediment de preinscripció és important que feu la matrícula en el període establert: del 13 al 17 de juliol

Formularis

Per accedir al formulari us demanarà identificar-vos amb un correu electrònic gestionat per Google (el correu institucional del centre ho és, també el d’XTEC o qualsevol altre gmail.com). Si no teniu correu de Google us n’haureu de crear un (és gratuït).

Entendrem que l’alumne/a emplenarà el formulari acompanyat d’una adult responsableUs demanem el DNI de les dues persones per verificar-ho. Tingueu present que com a responsables legals del vostre fill/a us soŀlicitem alguns permisos (drets d’imatge, sortides del centre…).

Formulari de matrícula: