Matrícula de cicle formatiu de grau superior: qüestions generals

La matrícula es fa telemàticament. Aquí teniu els passos detallats que heu de seguir.

Abans de matricular-vos

 • Comproveu que estigueu en la llista d’admesos (o que estiguéssiu matriculats al nostre centre en el mateix estudi durant el curs 2019-2020 i no se us hagués donat de baixa)
 • Llegiu-vos la Carta de compromís educatiu: heu d’estar-hi d’acord per matricular-vos
 • Tingueu a mà els documents electrònics que us demanarem:
  • DNI de l’alumne/a (o NIE o passaport) escanejat (o una fotografia): cal les dues cares
  • Targeta sanitària individual, escanejada o una fotografia
  • Resguard del títol de batxillerat o de CFGM o certificat de la prova d’accés: ens cal el titol, no podem acceptar butlletins de notes o altres documents similars
  • Resguards bancari del pagament de les despeses generals (vegeu més avall)
  • Resguard bancari del pagament de les despeses específiques (vegeu més avall)
  • Resguard bancari del pagament del preu públic (matrícula oficial)
 • Aquelles persones que provingueu del procediment de preinscripció heu de matricular-vos de tots els continguts del vostre curs. Si voleu fer una matrícula parcial cal que us poseu en contacte amb nosaltres: us podreu matricular si al final del procediment queden vacants.

Quotes

 • Tot l’alumnat del centre abona una quota de despeses generals de 50 EUR: us podeu descarregar el document amb els detalls
 • Cada cicle té unes despeses específiques que haureu d’abonar també en el moment de la matrícula. Consulteu el vostre cicle per veure’n l’import i descarregar-vos el document de pagament.
 • Quan aboneu la quota és molt important que indiqueu el nom i cognoms de l’alumne/a
 • Tingueu en compte que aquestes quotes solen anar associades a material que el centre ha d’adquirir a inicis de curs. Per tant, no les podrem retornar en cas de baixa.
 • Alguns cicles necessiten de material addicional propi de l’alumne/a. Consulteu el vostre cicle per a la llista d’aquest material, si escau.

Preu públic (matrícula oficial)

Tot l’alumnat d’un cicle de grau superior ha d’abonar, a més, un preu públic. És una matrícula oficial que fixa (i cobra) el Departament d’Educació.

 • Es paguen 360 EUR cada curs.
 • Si una persona fa una matrícula parcial pot optar per pagar 25 EUR per UF matriculada (màxim 360 EUR)
 • Es té dret a una bonificació del 50% en els casos següents (en tots els casos cal justificar-ho documentalment):
  • Carnet de família monoparental
  • Carnet de família nombrosa general
  • Tenir beca del Ministerio el curs anterior
 • Es té dret a exempció en els casos següents (en tots els casos cal justificar-ho documentalment):
  • Carnet de família nombrosa especial
  • Discapacitat del 33% o superior
  • Víctima de terrorisme
  • Víctima de violència de gènere
  • Matrícula d’honor a batxillerat el curs anterior
  • Tutelat o extutelat de la DGAIA menor de 21 anys
 • Es pot pagar en un sol termini o en dos
  • Si s’opta per pagar-ho en dos terminis cal abonar la meitat abans de la matrícula i l’altre meitat abans del 9 d’cotubre. Donarem de baixa d’ofici qui no hagi abonat la totalitat del preu públic en aquesta data.
 • Aquesta matrícula no es retorna en cas de baixa
 • Per fer l’ingrés cal que us descarregueu el document amb les instruccions

Altres qüestions importants

 • Per l’alumnat que procediu del procediment de preinscripció és important que feu la matrícula en el període establert: del 1 al 7 de setembre.
 • Les assignacions de places vacants les hem hagut de posposar, per problemes tècnics, per a la setmana del 14 al 18 de setembre. Estigueu pendents del web.

Formularis

Per accedir al formulari us demanarà identificar-vos amb un correu electrònic gestionat per Google (el correu institucional del centre ho és, també el d’XTEC o qualsevol altre gmail.com). Si no teniu correu de Google us n’haureu de crear un (és gratuït).

Busqueu el vostre cicle pels detalls específics:

Si teniu preguntes…

Podeu fer-nos arribar les vostres consultes via el nostre formulari de consultes. Contestem en el mateix dia laborable de la consulta (o l’endemà com a molt tard). Aquesta és l’opció que us recomanem.

També ens podeu trucar (932.125.004). Tingueu present, de tota manera, que aquests dies rebem moltes trucades. Tingueu paciència.