Matrícula de cicle formatiu de grau mitjà: qüestions generals

La matrícula es fa telemàticament. Aquí teniu els passos detallats que heu de seguir.

Abans de matricular-vos

 • Comproveu que estigueu en la llista d’admesos (o que estiguéssiu matriculats al nostre centre en el mateix estudi durant el curs 2019-2020 i no se us hagués donat de baixa)
 • Llegiu-vos la Carta de compromís educatiu: heu d’estar-hi d’acord per matricular-vos
 • Tingueu a mà els documents electrònics que us demanarem:
  • DNI de l’alumne/a (o NIE o passaport) escanejat (o una fotografia): cal les dues cares
  • Targeta sanitària individual, escanejada o una fotografia
  • Resguard del títol de l’ESO o certificat de la prova d’accés: ens cal el titol, no podem acceptar butlletins de notes o altres documents similars
  • DNI del pare / mare / tutor legal que tramita la matrícula (no és necessari si l’alumne/a és major d’edat)
  • Resguards bancari del pagament de les despeses generals (vegeu més avall)
  • Resguard bancari del pagament de les despeses específiques (vegeu més avall)
 • Aquelles persones que provingueu del procediment de preinscripció heu de matricular-vos de tots els continguts del vostre curs. Si voleu fer una matrícula parcial cal que us poseu en contacte amb nosaltres: us podreu matricular si al final del procediment queden vacants.

Quotes

 • Tot l’alumnat del centre abona una quota de despeses generals de 50 EUR: us podeu descarregar el document amb els detalls
 • Cada cicle té unes despeses específiques que haureu d’abonar també en el moment de la matrícula. Consulteu el vostre cicle per veure’n l’import i descarregar-vos el document de pagament.
 • Quan aboneu la quota és molt important que indiqueu el nom i cognoms de l’alumne/a
 • Tingueu en compte que aquestes quotes solen anar associades a material que el centre ha d’adquirir a inicis de curs. Per tant, no les podrem retornar en cas de baixa.
 • Alguns cicles necessiten de material addicional propi de l’alumne/a. Consulteu el vostre cicle per a la llista d’aquest material, si escau.

Altres qüestions importants

 • Per l’alumnat que procediu del procediment de preinscripció és important que feu la matrícula en el període establert: del 1 al 7 de setembre.
 • Les assignacions de places vacants les hem hagut de posposar, per problemes tècnics, per a la setmana del 14 al 18 de setembre. Estigueu pendents del web.

Formularis

Per accedir al formulari us demanarà identificar-vos amb un correu electrònic gestionat per Google (el correu institucional del centre ho és, també el d’XTEC o qualsevol altre gmail.com). Si no teniu correu de Google us n’haureu de crear un (és gratuït).

L’alumnat menor d’edat entendrem que emplenarà el formulari acompanyat d’una adult responsableUs demanem el DNI de les dues persones per verificar-ho. Tingueu present que com a responsables legals del vostre fill/a us soŀlicitem alguns permisos (drets d’imatge, sortides del centre…).

Busqueu el vostre cicle pels detalls específics:

Si teniu preguntes…

Podeu fer-nos arribar les vostres consultes via el nostre formulari de consultes. Contestem en el mateix dia laborable de la consulta (o l’endemà com a molt tard). Aquesta és l’opció que us recomanem.

També ens podeu trucar (932.125.004). Tingueu present, de tota manera, que aquests dies rebem moltes trucades. Tingueu paciència.